Saltar al contenido
Portada » Polítiques de Privacitat

Polítiques de Privacitat

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), MARIA ROSA BLANCH SALESAS informa els usuaris del seu lloc web que les dades personals recaptades per l’empresa, mitjançant els formularis situats en el seu lloc web, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de MARIA ROSA BLANCH SALESAS, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts.

Així mateix, MARIA ROSA BLANCH SALESAS informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: Av. Catalunya, 8, 43812, Puigpelat.

Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a MARIA ROSA BLANCH SALESAS, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificats, que l’usuari es compromet a notificar a MARIA ROSA BLANCH SALESAS qualsevol variació i que MARIA ROSA BLANCH SALESAS té el consentiment per a utilitzar-los a fi de poder fidelizar la relació entre les parts.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

MARIA ROSA BLANCH SALESAS es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. MARIA ROSA BLANCH SALESAS té el seu domicili en Puigpelat, Tarragona, Espanya.

× Com podem ajudar-te?